Zakres działania
 • prawo cywilne 
  (sprawy  o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych)
 • prawo rodzinne 
  (sprawy o alimenty, podział majątku)
 • prawo spadkowe 
  (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uchylenie testamentu)
 • prawo karne 
  (obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie
  w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych,
  apelacji, kasacji)
 • prawo handlowe


 

 
Zespół
    Aleksandra Rutecka
    Adwokat, radca prawny. 
    - egzamin sędziowski w roku 1999
    - egzamin radcowski w roku 2003
    - wpis na liste Radców Prawnych w roku 2003
    - wpis na listę Adwokatów w roku 2006
    - 29 miejsce w rankingu najlepszych Kancelariiwg Dziennika Gazety Prawnej
      2012r.
    - studia doktoranckie 2009 - 2013
    - publikacja artykułu w Piśmie Adwokatury Polskiej "Palestra" nr 9-10 2013r. pt:
     "Dostępność służby medycznej państw Unii Europejskiej dla obywatela
      polskiego w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i polskiego
      sądownictwa administracyjnego oraz praktyki Narodowego Funduszu Zdrowia".

   mgr prawa Olga Kończykowska-Stasiak
   Kierownik Sekretariatu

  
  


 


 

Ilość odwiedzin:                     polska 
baza stron

Poznaj nas Galeria